ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ซึ่งเป็นเครื่องมาตรฐานสากลในการช่วยชีวิตโดยการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ รวมถึงมีการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน (CPR)