เรามีบริษัทในเครือทั้งบริษัท Suzuki Shokan Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Hi-Tech Vacuum Services (Malaysia) SDN BHD
จากประเทศมาเลเซีย โดยมีการจัดงานประชุมประจำปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์องค์กร และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการอันมีค่าของเรา