ทางบริษัทได้มีการอบรมร่วมกับผู้ผลิตโดยตรงในทุกๆ ปีเพื่อเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในสินค้า รวมถึงการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานตามผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ