LINE_ALBUM_Tools_230821_5

เครื่องมือทั่วไป

LINE_ALBUM_Tools_230821_4

เครื่องกดไฮดรอลิค (100ตัน)

LINE_ALBUM_Tools_230821_3

อุปกรณ์วัดในมิติต่างๆ

LINE_ALBUM_Tools_230821_2

เครื่องมือวัดไฟ, อุณหภูมิ, แรงสั่น, เสียง, รอบการหมุน

LINE_ALBUM_Tools_230821_1

เครื่องมือวัดแรงดัน

LINE_ALBUM_Tools_230821_0

เกจวัดค่าสุญญากาศ